Menu

2013-kullet – oppstart treninger og foreldremøte

Minihåndball for 2. klassinger, gutter og jenter født i 2013, starter opp i Sveberghallen i 2013.

I den forbindelse inviteres det til oppstarts trening og foreldremøte i Sveberghallen/amfietONSDAG 21.10 fra kl. 18.00 –19.00.Treningstider for 2013-kullet vil blilagt tilonsdager fra kl. 18.00-19.00.

På foreldremøte vil det bli gitt informasjon omhvordan strukturen er lagt opp,håndballkultur, lagspillet og verdiene Hommelvik IL har rundt barnehåndballen.Det vil også være mulighet til å stille spørsmål. Representanter fra styret og SU i HIL håndball vil være tilstede under hele møtet.

Lagene er foreldrestyrt,det vil si at vi er avhengige av at foreldre er med og organiserer treningene. Lagene trenger trenere, lagledere, foreldrekontakter og supportere. Tenk gjerne igjennom hva eller om du/ dere kan bidra med for at ungene skal få det artig og sosialt på trening.Håndballavdelingen stiller med nødvendig bistand og kursingi oppstartsfasen.

Se vedlegg for mer info!