Menu

Økonomiske konsekvenser ved Covid-19

NIF oppfordrer alle idrettslag til å registrere økonomiske konsekvenser som Covid-19 har medført.

Se link til NIFs nettside