Skip to content
Menu

Friidrettsbanen på Øya Stadion i Hommelvik er åpen for organisert trening igjen. Etter at helsedirektoratet onsdag 1. april, etter samtaler med og i samarbeid med Norges idrettsforbund, åpnet for begrenset organisert trening på de idrettsanleggene som er åpne. Åpningen av Øya Stadion gjelder for den delen av anlegget som er dekket med kunststoffdekke. Gressbanen er stengt. Grupper og enkeltpersoner  som ønsker å benytte anlegget til trening må forholde seg til det følgende!

Ut over de generelle reglene fra NIF (ekstern lenke) har Norsk Friidrettsforbund (NFIF) vedtatt følgende idrettsspesifikke koronavettregler. Noen av de viktigste bestemmelsene vil gå igjen i begge regelsettene. Regelverket gjelder både innendørs og utendørs:

 • Organisert trening kan kun gjennomføres i grupper på maksimalt fem personer. Trener inngår i dette antallet. Det kan imidlertid være flere grupper på et anlegg så lenge avstandsbestemmelsene overholdes. NFIF anbefaler at man holder en så stor avstand som mulig mellom gruppene, og minimum 10 meter. Dersom sentrale eller lokale helsemyndigheter kommer med eller har strengere regler eller retningslinjer når det gjelder avstand gjelder disse.
 • Smittevernreglene skal overholdes; både nasjonale og lokale regler. Det vil i hovedsak si ingen nærkontakt, og en minimumsavstand på to meter mellom personer.
 • Ved desinfisering av utstyr skal det enten brukes sprit eller en klorin-blanding med blandingsforhold en del klorin og ti deler vann. Vask av idrettstøy etter aktivitet bør skje på minst 60 grader.
 • En trener bør ikke rullere mellom grupper, men holde seg til en gruppe.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
 • Det skal ikke benyttes offentlig transport til trening.
 • Ingen bruk av garderober eller dusjanlegg tillates.
 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand skal ikke delta i noen form for aktivitet.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, for eksempel god tilgang på desinfiseringsmidler med sprit og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Ved eventuell bruk av alle typer utstyr er den generelle regelen at utstyret kun kan berøres av en person.

Dette betyr blant annet spesifikt at:

 • Trening med kastredskaper bør gjennomføres med eget utstyr. Kun den som bruker et kastredskap kan hente dette ute i kastfeltet. Alt utstyr skal desinfiseres før og etter bruk. Ved bruk av klubbens utstyr skal dette desinfiseres før og etter bruk og kun brukes av en utøver på en treningsøkt.
 • Hvis det brukes startblokker må disse desinfiseres før og etter bruk. En startblokk kan kun brukes av en utøver på samme økt.
 • Hekker kan benyttes hvis de kun flyttes/justeres av en og samme person som bruker engangshansker. Hvis noen har egne hekker/plasthekker kan dette benyttes, men da kun av den som har de med – med samme regler for bruk som for kastredskap.
 • Angående bruk av lengdegrop så svarer Helsedirektoratet at det ikke er knyttet smitterisiko ved bruk av dette.
 • For stav og høyde må utøvere disponere egen presenning som dekker hele matten. Kun en utøver kan hoppe på en presenning. Denne må desinfiseres før og etter bruk.

Lykke til med trening i tråd med smittevernsbestemmelsene. Ta ansvar!

Hommelvik Friidrett vil komme tilbake til tidspunkt for oppstart av organisert trening i vår regi.

Kilder: