Skip to content
Menu

Innkalling til årsmøte i Hommelvik Håndball 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Hommelvik Håndball.

Årsmøtet avholdes 10.mars 2022 kl. 19.00 på Klubbhuset Øya på Autosenteret Arena, Hommelvik.

Saksliste:

 1. Åpning av møtet
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av dirigent og referent
 4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
 5. Styrets årsberetning 2021
 6. Regnskap 2021
 7. Treningsavgift
 8. Budsjett 2022
 9. Innkomne forslag
 10. Valg
 11. Avslutning

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 24.02.2022 til hilhandballstyre@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.hommelvikhandball.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hommelvik Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Hommelvik Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Hommelvik Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Hommelvik håndball kontaktes på hilhandballstyre@gmail.com

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Hommelvik IL Håndball