Skip to content
Menu

HIL gjenåpner for treninger i regi av idrettslaget fra og med onsdag 20. jan. Dette omfatter både innendørs og utendørs treninger for barn og unge (under 20 år).

Idretten kan utøves med kontakt (altså nærmere enn 1 meter avstand mellom utøverne) der det er behov for det. Man bør allikevel etterstrebe å holde minst 1 meter avstand der det er mulig, for eksempel i kø etc.

Man kan fortsatt ikke arrangere kamper og heller ikke arrangement med deltagere fra andre kommuner. De nasjonale antallsanbefalingene for både innendørs- og utendørsarrangement opprettholdes som før 20. jan.

I tillegg er den nasjonale anbefalingen at voksne (over 20 år) kan trene utendørs (men ikke innendørs) så lenge man kan holde god avstand. Gjenåpningen betinger selvsagt at det ikke kommer kommunale anbefalinger eller regler som ikke tillater dette.

Veileder for idretten i Malvik

Som en følge av koronaviruset er det innført egne retningslinjer og regler for idretten i Malvik. Denne veilederen er utarbeidet av Malvik Kommune.

Følgende nasjonale anbefalinger gjelder

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. Ordinær treningsaktivitet internt i klubber og lag kan gjennomføres.
 • Kamper, cuper, stevner med videre må utsettes.
 • Anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs for voksne over 19 år videreføres.
 • Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Regjeringen har bedt Norges Idrettsforbund om å koordinere dette med særforbundene.
 • Det anbefales ikke å gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser for å delta på idrettsarrangementer anses ikke som en nødvendig reise.
 • Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad.

Arrangementer

 • Når det gjenåpnes for innendørs konkurranser/seriespill åpnes det for maksimalt ti personer i publikum på innendørs idrettsarrangement. Forutsatt en tilfredsstillende smittevernsprotokoll/-plan for arrangementet inkludert publikumshåndtering og der det er fastmonterte seter åpnes det for 200 personer i publikum.
 • Det åpnes for maks 200 personer på arrangementer utendørs. Forutsatt en tilfredsstillende smittevernsprotokoll/-plan for arrangementet inkludert publikumshåndtering og der det er fastmonterte seter utendørs åpnes det for 600 personer i publikum.

Utfyllende informasjon om idrett i Malvik

 • Malvik kommune åpner for lokale konkurranser utendørs for barn og unge.
 • Malvik kommune anmoder barn og unge under 20 år om å begrense deltakelsen i antallet organiserte idretts- og kulturaktiviteter i tiden fremover.
 • Malvik kommune åpner for innendørs trening for parautøvere over 19 år.
 • Malvik kommune anmoder idretten om ikke å krysse kommunegrenser for å trene, men har forståelse at det kan være behov for å gjøre dette innenfor enkelte idretter. Kommunen oppfordre disse utøverne til å avgrense deltagelse til et minimum når det gjelder antallet treningsgrupper.
 • Foreldre kan følge de minste barna inn i anlegget for hjelp med omkledning og lignende, for eksempel på svømmetrening. Med de minste barna menes seks år og yngre. En av foreldrene kan følge barn som er seks år og yngre inn i anlegget for hjelp med omkledning og kan være til stede som tilskuer i hallen.
 • Malvik kommune anbefaler at breddeidrett/barne- og ungdomsidretten ikke reiser for å spille regionale eller nasjonale kamper, eller å delta på regionale eller nasjonale samlinger så lenge regjeringen anbefaler ikke å gjennomføre reiser innenlands. Om idrettslag fra Malvik likevel velger delta på konkurranser eller utøvere deltar på nasjonale samlinger, innføres det 10 dagers karantene før de involverte får være i nærkontakt med andre lag i Malvik kommunes idrettsanlegg. Denne karantene innebærer at lag som spiller i nasjonale serier må holde seg for seg selv i kommunale haller i 10 dager etter kamp. Spillere fra slike lag får ikke spille på andre lag eller være trenere eller ha andre funksjoner på treninger for andre lag i kommunale haller i 10 dager etter en slik kamp. Hensikten med denne karantene er å redusere smitterisiko og at smitte skal kunne overføres mellom lag.
 • Malvik kommune åpner for at trenere kan ha funksjoner i flere lag men dette fordrer at man ikke har nærkontakt med utøverne (opprettholder en meters avstand). Det åpnes ikke for dette om et av lagene spiller i nasjonale serie, men kun om lag har all sin aktivitet lokalt.
 • Alle brukere skal registrere oppmøte ved hjelp av QR-kode (der det er mulig). Trener/lagleder registrerer oppmøte for sitt lag.
 • Hvis et lag kommer i en situasjon der en eller flere spillere havner i karantene, anmodes laget å ikke delta i treninger/kamper før smittesporings-situasjonen er avklart. Dette kan ta inntil 48 timer.

Følgende idrettsanlegg åpne fra 20. januar

 • Malvikhallen
 • Sveberghallen
 • Hommelvik idrettsbygg, gymsal
 • Ytre Malvik Samfunnshus
 • Fylkeshallen ved Malvik videregående skole

Her finner du oversikt over gjeldende koronaregler i Malvik.