Skip to content
Menu

Styret i Hommelvik Idrettslag innkaller til årsmøte i Hommelvik ILs klubbhus tirsdag 9. juni kl 19:00. Opprinnelig årsmøte 18. mars ble avlyst på grunn av Koronapandemien. Nå når det lettes på restriksjonene prøver vi igjen.

Saksliste

 1. ÅPNING OG GODKJENNING AV INNKALLING
 2. GODKJENNING AV SAKSLISTE
 3. VALG AV DIRIGENT, REFERENT OG 2 PERSONER TIL Å SKRIVE UNDER PROTOKOLL.
 4. ÅRSMELDINGER
 5. REGNSKAP 2019
 6. BUDSJETT 2020
 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2020
 8. INNKOMNE SAKER
  1. Godkjenning av Lovnorm
  2. Lån til nytt kunsgress Øya 2
 9. VALG