Skip to content
Menu

Alle medlemmer er velkommen til årsmøte i Hommelvik Idrettslag. På grunn av COVID-19 situasjonen flyttes møte til Teams : Click here to join the meeting klubbhuset på Øya 1. juni 2021 kl 19. Alle medlemmer som har betalt medlemsavgift for 2020 og som er over 15 år er stemmeberettiget. Eventuelle saker som medlemmer ønsker skal bli behandlet på årsmøtet, må sendes på mail til post@hommelvikidrettslag.no innen 15. mai 2021. Link til område i dropbox der årsmøtepapirene legges ut senest en uke før møtet: https://www.dropbox.com/…/AAC-lUEMLsqEYPSIhbrWeL6Qa…

for hovedstyret i HILLeder Anne Rossbach Hammer