Menu

Årsmøte for 2019

Det innkalles med dette til årsmøte i Hommelvik Håndball. Årsmøtet avholdes imøterommet i Sveberghallen27.02.2020 kl. 20.00

Saker til behandling

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av møteleder og referent
 4. Velge to medlemmer til å underskriveprotokollen
 5. Årsberetning
 6. Regnskap i revidert stand
 7. Godkjenning av sportslig plan
 8. Godkjenning av godtgjørelse til dommeransvarlig
 9. Innkomne forslag
 10. Budsjett 2020
 11. Valg
 12. Avslutning

Saker som ønskes behandletpå årsmøtet må sendes styret senest 13.02.2020. Dissekan sendes til: hilhandballstyre@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøtet på vår hjemmeside: www.hommelvikhandball.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte-og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8