Skip to content
Menu
Velkommen til årsmøte i Hommelvik Idrettslag onsdag 18. mars 2020 kl 19 i klubbhuset.
Årsmøtepapirer kan lastes ned fra Dropbox en uke før møtet.
 
Innkomne saker bessendes på mail til leder Anne Rossbach Hammer, eller evt leveres skriftlig til Nessbakkveien 6, 7550 Hommelvik senest 11. mars2020.
 
For hovedstyret i HIL
Anne Rossbach Hammer – leder