Skip to content
Menu
faktura_medlemsavgift

Hvorfor har vi medlemsavgift i Hommelvik Idrettslag?

  • Medlemsavgift er selve grunnprinsippet i Norsk idrett. Som i mange andre frivillige organisasjoner. Medlemskap gir grunnlag for støtte fra ulike hold. Både fra myndigheter og andre.  
  • Medlemskap gir tilgang til idrettslagets tilbud og aktiviteter, for de som er 15 år eller eldre gir medlemskap tilgang til årsmøtet og medbestemmelser.
  • Alle som velges eller påtar seg verv i idretten skal være medlem av idrettslaget. 
  • For barn opp til 13 år gir medlemskapet i idrettslaget automatisk forsikring via NIF sin barneidrettsforsikring.
  • Alle medlemmer er «eiere» av idrettslaget. På årsmøtet (idrettslagets høyeste beslutningsorgan) velger «eierne» hvem de mener bør forvalte idrettslaget fram til neste årsmøte. Her kan kun medlemmer bli valgt. Idrettslaget er en egen juridisk enhet og det er kun medlemmene som skal bestemme.
  • Medlemskap er meget viktig å følge opp for idrettslaget. Nå er dere også pliktig til å ha elektronisk medlemsregister slik at norsk idrett kan dokumentere ovenfor myndighetene hvor mange medlemmer NIF har. Dette er viktig for midler som tildeles Norsk idrett.
  • Pengene som kommer inn via medlemsavgiften skal i utgangspunktet ikke brukes til aktivitet, men til utgifter i forbindelse med drift av selve idrettslaget (hos dere, er det hovedlaget ).

Spørsmål vedrørende mottatt faktura for medlemsavgift

* = påkrevde feilt. For generelle spørsmål rundt medlemsavgift benytt regulært kontaktskjema.