Skip to content
Menu
Koble TV til PC/Mac eller annen enhet med HDMI-kabel.Slå på PC/Mac eller enhet.Slå på TV. Hvis bildet ikke vises automatisk velg HDMI1 med fjernkontroll .
  1. Koble TV til PC/Mac eller annen enhet med HDMI-kabel.
  2. Slå på PC/Mac eller enhet.
  3. Slå på TV. Hvis bildet ikke vises automatisk velg HDMI1 med fjernkontroll .
Slå på lydanlegget inne i skapet. Hold voluminnstillinger som vist.Velg ønsket lydkilde og juster volum med veggboksen til venstre for skjermen.Punkt 4 og 5 gjelder kun i Storsalen!
  1. Slå på lydanlegget inne i skapet. Hold voluminnstillinger som vist.
  2. Velg ønsket lydkilde og juster volum med veggboksen til venstre for skjermen.
Punkt 4 og 5 gjelder kun i Storsalen!

Genrelle innstillinger

Info nedenfor gjelder genrelt for datamaskiner med henholdsvis Windows eller Mac OS operativsystemer.

Windows

Innstillinger i Windows 10

Det kan kreves noen innstillinger for at bildeutmatingen skal fungere. Begynn med å slå av datamaskinen og TV-en for å koble til de aktuelle kablene uten at enhetene er i gang. Start deretter datamaskinen og foreta følgende innstillinger. Fremgangsmåten kan variere avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Følgende veiledning er basert på Windows 10, men fremgangsmåten i Windows Vista, Windows 7 og Windows 8 er svært lik.

Skjerminnstillinger

Først går du til kontrollpanelet (på startskjermen). Velg Juster skjermoppløsning.

9-2_1.png

Hvis skjermene er koblet til og den siste grafikkortdriveren er installert, får du opp to skjermer, på samme måte som på bildet (neste side). Skjermen som er merket med tallet 1, er hovedskjermen, mens den andre er TV-en. Knappen Identifisere kan brukes til å bekrefte dette når begge skjermene er koblet til og aktive.

9-2_2.png

Klikk på skjerm nummer to for å aktivere den. Hvis du vil vise en film på TV-en samtidig som den vanlige skjermen brukes til noe annet, må alternativet Utvid disse skjermene velges. Det gir to sammenkoblede, men individuelle skjermbilder (utvidet skrivebord). Programvaremessig er det mulig å ta skjerm nummer to og plassere den på et relativt sted som virker logisk. Plasseringen som brukes i bildet nedenfor, gjør at når muse­pekeren flyttes langs toppen av den vanlige skjermen (skjerm 1) og kommer til høyre hjørne, vil den fortsette lengst oppe til venstre på TV-skjermen (skjerm 2).

9-2_3.png

Bruk glidebryteren til å angi oppløsningen. Forsøk å bruke TV-ens opprinnelige oppløsning, slik at skaleringen av bildet ikke endres. Den opprinnelige oppløsningen er vanligvis 1920 x 1080 eller 1280 x 720 (for flatskjerm-TV-er).

9-2_4.png

Koblingen Avanserte innstillinger kan brukes til å utføre flere tilpasninger. Den brukes for eksempel til å angi oppdateringsfrekvensen.

Når du har klikket på OK eller Bruk, skal bildet vises på TV-en. Husk at TV-en må være satt til riktig AV-kanal. Navnet på kanalen kan variere mellom ulike TV-modeller og tilkoblingsmetoder, men den heter vanligvis noe i stil med AV1, EXT1, HDMI2 eller PC. Hvis bildet vises, men lyden ikke følger med, må du angi noen flere innstillinger.

Hurtigstart av skjermprofil

I Windows 10, Windows 8 og Windows 7 finnes det en hurtigkommando for å bytte mellom ulike skjermprofiler. Ved å holde nede Windows-tasten og trykke på bokstaven P får brukeren opp et panel der vedkommende kan velge hvilket skjermoppsett som skal benyttes.

9-2_5.jpg

Lydinnstillinger

Lydinnstillinger kan enten angis generelt for hele datamaskinen eller slik at bare ett bestemt program berøres. Hvis du vil endre lydutmatingen for hele systemet, velger du Lyd i kontrollpanelet.

Der finner du samtlige av datamaskinens avspillingsenheter. Kontroller at riktig enhet er valgt. Ved å høyreklikke på enheten kan du teste om lyden kommer ut av den riktige høyttaleren. Husk at alle programmer må startes på nytt for at den nye lydinnstillingen skal tre i kraft.

9-2_6.png
Her velges den digitale lydutgangen til mottakeren i stedet for den analoge lydutgangen til de vanlige hodetelefonene.

Det er også mulig å endre lydutmatingen for et bestemt program. Les mer om dette i programmets hjelpefil. Det kan variere mye mellom ulike programmer. I Windows ­Media Player utføres det under Enheter-fanen i Alternativer-innstillingene.

9-2_7.png

 

Mac OS

Skjerminnstillinger i Mac OS X

Akkurat som i Windows kan det kreves noen innstillinger for å få løsningen til å fungere i Mac OS X. Her har vi tatt med fremgangsmåten for Mac OS X 10.11 (El Capitan), men den skiller seg ikke nevneverdig ut fra de tidligere versjonene av operativsystemet.

Skjerminnstillinger

Start med å velge Systemvalg fra Mac OS X-hovedmenyen, og klikk deretter på Skjermer.

9-3_1.png

Du kan velge om TV-en skal vise det samme bildet som vises på datamaskinen, eller om de to skjermene skal vise ulike bilder. Hvis skjermene skal vise det samme bildet, merker du av for Like skjermer. I så fall skal imidlertid skjermene kunne vise ulike bilder, og det er i stedet skrivebordet som utvides slik at det dekker begge skjermene. Programvaremessig er det ingen problemer å ta tak i skjermene og plassere dem på en slik måte at musepekeren følger med på en naturlig måte ved skjermbytte.

Hvilken av skjermene som skal vise menylinjen og dock-linjen, er det enkelt å velge ved å ta tak i den hvite trekanten lengst oppe og dra den til riktig skjerm.

9-3_2.png

Det siste trinnet i skjermkonfigurasjonen er å stille inn riktig oppløsning for de to skjermene. For å unngå uskarphet er det viktig å bruke TV-ens og dataskjermens ekte oppløsning (for eksempel 1080p for Full HD-TV). Hvis funksjonen for skjermspeiling brukes, er det mulig at den ene skjermen må bruke en ikke-optimal oppløsning for at dette skal fungere. Da blir det enten svarte striper i bildet, eller bildet dras ut og blir uskarpt.

9-3_3.png

Lyd fra Mac

Apple har brukt mange forskjellige spesialkontakter for bilder på datamaskinene sine. Det som skiller den siste Mini DisplayPort-tilkoblingen fra forgjengerne (bl.a. Mini DVI og mikro DVI), er at den i enkelte tilfeller også kan sende ut lyd. Dette betyr at det ikke er behov for noen ekstra lydkabel, ettersom hele signalet kan sendes via én kabel.

De første Mac-maskinene med Mini DisplayPort kunne ikke sende ut lyd. Hvis en HDMI-adapter kobles til en slik Mac, er det med andre ord bare bildet som sendes ut. Lyden må sendes med en analog kabel eller en optisk Toslink-kabel. Dette endret seg imidlertid med lanseringen av Macbook Pro-modellene i 2010, og siden dess har Mac-maskiner støtte også for å sende med lyden. Det kan sant nok hende at brukeren må endre hvilket lydkort som skal være aktivt, men dette kan også gjøres via Systemvalg.

BILD Valg av aktivt lydkort. Ved tilkobling til TV med HDMI dukker det opp enda et lydkort.

De siste Mac-maskinene er utstyrt med Thunderbolt-tilkobling. Det går greit å koble Mini DisplayPort-kabler til denne, ettersom bildesignalet fra Thunderbolt er et helt vanlig DisplayPort-signal. I skrivende stund har alle Mac-maskiner med Thunderbolt støtte for å sende ut lyd sammen med bildet, og det er usannsynlig at dette kommer til å endre seg i fremtiden.

18-3_thunderbolt_logo.png

Mini DisplayPort-adaptere og Mini DisplayPort-kabling fungerer bra også for de nye Mac-maskinene med Thunderbolt-tilkobling. 

Ettersom Mini DisplayPort på Mac-maskiner lenge har manglet støtte for å sende lyd, hadde heller ikke de første Mini DisplayPort-til-HDMI-adapterne støtte for det. Dette utgjør et problem, ettersom man ikke ser noen forskjell på adaptere som har støtte for lyd og adaptere som ikke har det. Ved kjøp av en Mini DisplayPort-til-HDMI-adapter bør du derfor forsikre deg om at den virkelig har støtte for lyd (hvis dette er ønskelig). Både datamaskinen og HDMI-adapteren må ha støtte for lyd for at dette skal fungere.

9-4_minidp_hdmi.jpg

Mini DisplayPort-til-HDMI-adapter med og uten støtte for lyd.

Mange Mac-eiere vil kunne koble sine litt eldre Mac-maskiner til en TV bare med en HDMI-kabel. Det er derfor blitt utviklet spesialløsninger som gjør dette mulig, selv om Mac-maskinen ikke har støtte for å sende lyd via Mini DisplayPort. Løsningen består av et eksternt USB-lydkort som sender lyd som deretter kombineres med bildesignalet, slik at man fra adapteren kan benytte en HDMI-kabel som sender både bilde og lyd.

9-4_minidp_hdmi_ljudadapter.jpg

Adapter som muliggjør tilkobling av litt eldre Mac-maskiner til HDMI og få med lyden.