Skip to content
Menu
20190507_180220-3

Allidrett

Bli med å prøv alle idretter

Allidrett er et aktivitetstilbud for barn i alderen fem til og med sju år. Her får barna prøvd seg på alle idrettslagets idrettsgrener og flere til. Tilbudet er gratis. Aktivitetene er foreldrestyrt og her har mor og far god mulighet til å engasjere seg i barnas fysiske aktiviteter. Hver enkelt særidrett er med å tilrettelegge aktivitene.